+48 58 345 23 16        laboratorium@mkjradiologia.pl

+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Show

21 mm filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta wykorzystywany do testów gdy wymagana jest większa filtracja i utwardzenie wiązki.

Proste urządzenie do oceny wielkości ogniska lampy.

Uchwyt do statywu płucnego umożliwiający powieszenie fantomów ETR1, DIGI13 oraz Primus A.

Specjalny fantom do Zapewniania Jakości Urządzeń Cyfrowej Angiografii Subtrakcyjnej (DSA) zgodnie z IEC 61223-3-3 oraz DIN 6868/części 8, (2007) i 54.

Ołowiana maska w kształcie litery L do testowania poszczególnych komór systemu Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC).

Fantom do testów akceptacyjnych i podstawowych tomografii komputerowej wiązki stożkowej / tomografii objętościowej (DVT) we fluoroskopii według DIN 6868-150.

Fantom do oceny skuteczności obrazowania układów radiograficznych. Pozwala na szeroko-zakresową ocenę rozdzielczości nisko i wysoko-kontrastowej oraz pomiary sensytometryczne.

Aluminiowy klin schodkowy 21-stopniowy pozwalający na wykonywanie testu powtarzalności dawki/ekspozycji.

Jedenastostopniowy aluminiowy klin do oceny zakresu dynamicznego układów cyfrowych lub kliszowo-ekranowych.

Urządzenie do testów zgodnie z IEC 62220-1 w celu określenia Funkcji Przenoszenia Modulacji (MTF), które składa się z płyty wolframowej osadzonej na płycie ołowianej.

Fantom testowy do kontroli jakości w ucyfrowionej i cyfrowej radiografii oraz fluoroskopii zgodny z normami DIN 6868-150 i DIN 6868-4.

Linijka z nieprzepuszczającą promieniowania skalą zapewnia stałe odniesienie wielkości na obrazie. Może być używana do sprawdzania dokładności i położenia pola światła w celu kontroli jakości oraz regulacji, jak również dołączona do procedur z promieniowaniem X, pozostawiając wyraźny pomiar na samym zdjęciu rentgenowskim.

Zestaw prostych narzędzi przeznaczonych do pomiarów w klasycznej tomografii. Może być używany do regulacji grubości warstwy oraz testów ruchu tomografu.

Fantom testowy do kontroli jakości w ucyfrowionej i cyfrowej radiografii.

Fantom ten został zaprojektowany zgodnie z normą NEMA XR21. Ten modułowy fantom wyprodukowany z PMMA składa się z kilku płyt umożliwiających uzyskiwanie różnych grubości fantomu co 25mm, aż do całkowitej grubości 300mm, symulujących różne rozmiary pacjentów.

To urządzenie pozwala wykryć nieprawidłowości w ustawieniu kolimacji i geometrii aparatu o 1 % lub 2% przy odległości ognisko-detektor 1m (FFD), lecz może być też używane przy dowolnej FFD.

Fantom testowy do kontroli jakości w analogowej radiografii i fluoroskopii zgodny z normą DIN 6868-3.

Ten fantom do cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) zgodny jest z zaleceniami Raportu nr 15 AAPM – Komitetu Grupy Zadaniowej Cyfrowej Radiologii / Fluorografii Diagnostycznego Obrazowania Rentgenowskiego.

Fantom Pro-RTG AlphaG to proste urządzenie do sprawdzania geometrii układu R/F: kolimacji / osiowości wiązki oraz położenia i wielkości efektywnego pola promieniowania.

Fantom testowy do kontroli jakości w cyfrowej angiografii substrakcyjnej zgodny z normami IEC 61223-3-3, DIN 6868-150 i DIN 6868-4.

Pozwala na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach rentgenowskich.

Show