+48 58 345 23 16        laboratorium@mkjradiologia.pl

+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Show

Elastyczne rozwiązanie do pomiarów w radiografii, fluoroskopii i stomatologii.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

System Unfors RaySafe Xi jest uniwersalnym systemem testującym do testów specjalistycznych w radiologii, mającym zastosowanie w radiografii (R/F), tomografii komputerowej (C/T), mammografii i stomatologii. Opcje systemu umożliwiają również pomiary luminancji oraz luminancji monitorów medycznych, a także wykrywanie promieniowania rozproszonego wycieków radioaktywnych.

Elastyczne rozwiązanie do pomiarów w mammografii.

Dawkomierz Dosimax Plus I to dozymetr zgodny z EIC 61674 przeznaczony do testów kontroli jakości w radiografii i fluoroskopii.

Detektor przeznaczony do współpracy z systemem RaySafe Unifors Xi, umożliwiający wykonanie pomiarów w radiografii i fluoroskopii.

Elastyczne rozwiązanie do pomiarów w mammografii zgodne z normą IEC 61674.

Dawkomierz Dosimax Plus A to dozymetr zgodny z EIC 61674 i zatwierdzony przez PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) przeznaczony do testów kontroli jakości w radiografii, fluoroskopii, stomatologii i mammografii.

Detektor przeznaczony do współpracy z systemem RaySafe Unifors Xi, umożliwiający wykonanie pomiarów w mammografii.

Elastyczne rozwiązanie do pomiarów w mammografii.

Detektor półprzewodnikowy przeznaczony do użytku z miernikami dawki Dosimax Plus, dedykowany do pomiarów w radiografii i fluoroskopii.

Detektor przeznaczony do współpracy z systemem RaySafe Unifors Xi, umożliwiający wykonanie pomiarów w radiografii, fluoroskopii i mammografii.

Multidetektor może być używany z MagicMaX Universal do pomiaru kV w zakresie 21 - 49 kV.

Detektor półprzewodnikowy przeznaczony do użytku z miernikami dawki Dosimax Plus, dedykowany do pomiarów w mammografii.

Detektor przeznaczony do współpracy z systemem RaySafe Unifors Xi, umożliwiający wykonanie pomiarów w tomografii komputerowej.

Multidetektor może być używany z MagicMaX Universal do pomiaru kV w zakresie 40 - 150 kV.

Detektor z filtrem absorpcyjnym 25 mm Al przeznaczony do użytku z miernikiem Dosimax Plus, dedykowany do pomiarów w radiografii i fluoroskopii.

Detektor przeznaczony do współpracy z systemem RaySafe Unifors Xi, umożliwiający wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz kontroli jakości monitorów.

Rozwiązanie All in One przeznaczone do pomiarów w tomografii komputerowej.

Raysafe Unfors ThinX RAD Dose to łatwy w użyciu, w pełni automatyczny miernik promieniowania, który dokonuje pomiarów dawki, mocy dawki, czasu, HVL i impulsów podczas jednej ekspozycji.

Miernik służący do pomiaru kVp, dawki, mocy dawki, czasu i impulsów w aparatach rentgenowskich dla radiografii i fluoroskopii. Dostępny w dwóch modelach: podstawowej oraz umożliwiającej dodatkowo pomiar mA i mAs.

Show