+48 58 345 23 16        laboratorium@mkjradiologia.pl

+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Fantom Pro-CT
Numer katalogowy:

Dostępność: +48 58 345 23 16

Krótki Opis

Fantom Pro-CT może być używany do przeprowadzania testów akceptacyjnych i podstawowych tomografów komputerowych, zgodnie z IEC 61223-3-5 oraz wytycznymi AAPM (Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych).

Fantom Pro-CT może być używany do przeprowadzania testów akceptacyjnych i podstawowych tomografów komputerowych, zgodnie z IEC 61223-3-5 oraz wytycznymi AAPM (Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych).

Fantom składa się z pięciu modułów testowych umieszczonych na regulowanym stojaku, pozwalającym na dokładne ustawienie na stole CT. Znaki na modułach stanowią kolejne ułatwienie procesu ustawiania. Nie ma potrzeby napełniać fantomu wodą, co może być bardzo niewygodne, ponieważ moduły są wypełnione substancją, której gęstość podobna jest do wody.

Fantom pozwala na ocenę:

 • artefaktów
 • poziomu szumu
 • jednorodności
 • wartości HU
 • rozdzielczości przestrzennej
 • progowego kontrast obrazu
 • geometrii obrazu
 • grubości warstwy tomograficznej
 • dokładności wskazań świateł lokalizacyjnych
 • szerokości wiązki

Cechy produktu:

 • zgodny z:
  – międzynarodową normą IEC 61223-3-5
  – międzynarodową normą IEC 61223-2-6
  – wytycznymi AAPM 
 • posiada certyfikat CE
 • instrukcja podaje dokładne wskazówki do wykonania każdego testu oraz oceny i zapisu wyników 

Moduł niskiego kontrastu 

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

 • średnica: 230 mm
 • wysokość: 30 mm
 • zawiera trzy grupy obiektów niskiego kontrastu; w każdej grupie są pręty o tej samej gęstości, o wysokości 20mm i średnicach: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 i 15mm. Kontrastu między grupami i otaczającym materiałem wynosi dokładnie 0.3%, 0.6% i 1.0%
 • opcjonalne cele sub-plastra mają nominalny kontrast 1,0% oraz długość osi „z” 3, 5 i 7 mm; dla każdej z tych długości są obiekty o średnicy 3, 5, 7 i 9mm
 • wyprodukowane z akrylu

Moduł sensytometryczny / kontrastu

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

 • średnica: 230 mm
 • grubość: 45 mm
 • zawiera 5 próbek sensytometrycznych w kształcie prętów (śred. 25mm); wykonanych z PMMA, PTFE (Teflon),  powietrza, poliamidu (PA 6) i wody.
 • modułu wykonany z polietylenu

Moduł geometryczny

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

 • średnica: 230 mm
 • grubość: 50 mm
 • zawiera dwie pary, przeciwnie skierowanych ramp wykonanych z aluminiowego drutu nachylone pod kątem którego tangens równa się 0,5.
 • środki ramp przecinają się na tej samej płaszczyźnie, co pozwala na bardzo dokładną ocenę położenia plastra
 • zawiera cztery pręty z PMMA o średnicy 5 mm, umieszczone w wierzchołkach kwadratu o boku 100 mm; pręty są umieszczone na pionowych i poziomych i osiach modułu, co umożliwia dokładną ocenę prawidłowości kształtu i obrazowania geometrycznego 
 • opcjonalne osiem sfer do oceny obrazowania przez skaner objętości kulistej sub-plastra
 • gęstość modułu jest podobna do wody.

Moduł rozdzielczości wysoko-kontrastowej / przestrzennej

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

 • średnica: 230 mm
 • grubość: 15 mm
 • zawiera 11 koncentrycznie umieszczonych elementów aluminiowych do oceny rozdzielczości przestrzennej w zakresie od 1 PL/cm do 11 PL/cm.
 • opcjonalnie do 19 dodatkowych koncentrycznie umieszczonych elementów aluminiowych do oceny rozdzielczości przestrzennej w zakresie od 12 do 30 LP/cm
 • dwie kuleczki z węgliku wolframu o śred. 0,28mm do obliczania MTF oraz SSP

Moduł jednorodny

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

 • średnica: 230 mm
 • grubość: 45 mm
 • moduł napełniany wodą lub polietylenem