+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Show

Elastyczne rozwiązanie do pomiarów w mammografii zgodne z normą IEC 61674.

Zestaw płyt PMMA do testowania systemu AEC.

Innowacyjny, 3-częściowy fantom wykonany z PMMA do pomiarów CTDI w tomografii komputerowej, będący ekwiwalentem ciała i głowy osoby dorosłej i dziecka.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

Elastyczne rozwiązanie do pomiarów w mammografii.

Zestaw płyt aluminiowych do pomiaru warstwy półchłonnej.

Innowacyjny, 2-częściowy fantom wykonany z PMMA do pomiarów CTDI w tomografii komputerowej, będący ekwiwalentem ciała i głowy osoby dorosłej.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

Multidetektor może być używany z MagicMaX Universal do pomiaru kV w zakresie 21 - 49 kV.

Urządzenie testowe do określenia Funkcji Przenoszenia Modulacji (MTF) zgodne z normą IEC 62220-1.

Fantom testowy umożliwiający wykonanie testów akceptacyjnych i podstawowych stomatologicznych aparatów wewnątrzustnych i panoramicznych.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

Multidetektor może być używany z MagicMaX Universal do pomiaru kV w zakresie 40 - 150 kV.

Oprogramowanie do kontroli jakości obrazów wykonanych za pomocą fantomu Primus A.

Fantom testowy do kontroli jakości analogowych aparatów stomatologicznych.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

Rozwiązanie All in One przeznaczone do pomiarów w tomografii komputerowej.

Fantom testowy do kontroli jakości w mammografii analogowej zgodny z normami DIN V 6868-152, DIN EN 61223-3-2 i DIN 6868-7 / EPQC (EUREF).

Fantom testowy do oceny szczegółu kontrastowego przeznaczony do kontroli jakości w stomatologii.

Dawkomierz Dosimax Plus I to dozymetr zgodny z EIC 61674 przeznaczony do testów kontroli jakości w radiografii i fluoroskopii.

Detektor do inwazyjnych i nieinwazyjnych pomiarów prądu lampy w połączeniu z multimetrami MagicMaX i MagicMaX Universal.

Show