+48 58 345 23 16        laboratorium@mkjradiologia.pl

+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Show

Zestaw płyt aluminiowych do pomiaru warstwy półchłonnej.

Kompletny zestaw przeznaczony do kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodny z protokołem EUREF.

Uniwersalne urządzenie przeznaczone do pomiaru natężenia oświetlenia oraz kontroli jakości monitorów medycznych.

Elastyczne rozwiązanie do pomiarów w mammografii.

Oprogramowanie do kontroli jakości obrazów wykonanych za pomocą fantomu Primus A.

Aluminiowy klin schodkowy do pomiarów w mammografii.

Fantom testowy do oceny szczegółu kontrastowego przeznaczony do kontroli jakości w radiologii, szczególnie we fluoroskopii.

Elastyczne rozwiązanie do pomiarów w mammografii zgodne z normą IEC 61674.

Urządzenie testowe do określenia Funkcji Przenoszenia Modulacji (MTF) zgodne z normą IEC 62220-1.

Fantom testowy do kontroli jakości w ucyfrowionej i cyfrowej radiografii.

Innowacyjny, 3-częściowy fantom wykonany z PMMA do pomiarów CTDI w tomografii komputerowej, będący ekwiwalentem ciała i głowy osoby dorosłej i dziecka.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

Zestaw płyt PMMA do testowania systemu AEC.

Fantom testowy do kontroli jakości analogowych aparatów stomatologicznych.

Rozwiązanie All in One przeznaczone do pomiarów w tomografii komputerowej.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

Fantom testowy do oceny szczegółu kontrastowego przeznaczony do kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodny z European Guidelines for Quality Assurance in Digital Mammography - edycja 4.

Fantom testowy umożliwiający wykonanie testów akceptacyjnych i podstawowych stomatologicznych aparatów wewnątrzustnych i panoramicznych.

Multidetektor może być używany z MagicMaX Universal do pomiaru kV w zakresie 40 - 150 kV.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

Zestaw płyt aluminiowych do pomiaru warstwy półchłonnej. Dedykowany dla urządzeń mammograficznych.

Show